מדיניות פרטיות וקובצי עוגיות


תאריך תוקף: 1.7.2022

אנו מכבדים את החששות שלך בנוגע לפרטיות ומעריכים את מערכת היחסים שלנו איתך. מדיניות פרטיות זו מתארת ​​את סוגי הנתונים האישיים שאנו אוספים על לקוחותינו, כיצד אנו משתמשים במידע זה, עם מי אנו חולקים אותו ואת הזכויות של לקוחותינו בנוגע לשימוש שלנו במידע. כמו כן, אנו מתארים את האמצעים שאנו נוקטים על מנת להגן על אבטחת המידע, כמה זמן אנו שומרים אותו וכיצד הלקוחות שלנו יכולים ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו וכיצד לממש את זכויותיהם.

תנאי מדיניות פרטיות זו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר. אנו עשויים, מעת לעת, לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זו על מנת לשקף שינויים טכנולוגיים, עסקיים, חוקיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר יימצא במתכונתו המעודכנת באתר. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות הנוכחית שלו, והוא ייחשב כהסכמתך לשינויים בו, על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.

לעניין חוקי הגנת המידע החלים, הפרטים של הישות המשפטית הפועלת כבקרת נתונים למטרות מדיניות פרטיות זו מצוינים להלן בסעיף "כיצד ליצור איתנו קשר". 
 1. מידע שאנו אוספים
  1. 1. מידע שאתה מספק
   • 1. 1. כיצד אנו משתמשים במידע
   • 1. 1. בסיס חוקי לשימוש שלנו במידע
  2. 1. מידע שאנו אוספים באמצעים אוטומטיים
   • 2. 1. טכנולוגיות שאנו משתמשים בהן
    • 1. 2. 1. טכנולוגיות שאנו משתמשים בהן
    • 1. 2. 1. קובצי עוגיות של מנתחי רשת של צד שלישי 
    • 1. 2. 1. עוגיות פרסום ממוקדות של צד שלישי
    • 1. 2. 1. קובצי עוגיות של צד שלישי שנועדו לשפר את האינטראקטיביות של האתר
    • 1. 2. 1. איך אתה יכול לנהל את העוגיות שלך?
 2. פרסום ממוקד
 3. מידע שאנו חולקים
 4. הזכויות והבחירות שלך
 5. העברות נתונים
 6. שמירת נתונים
 7. כיצד אנו מגנים על נתונים אישיים
 8. קישורים לאתרים אחרים
 9. עדכונים למדיניות הפרטיות שלנו
 10. כיצד ליצור איתנו קשר
 1. פרסום ממוקד

  אתה רשאי לבחור אם לקבל או לא לקבל עוגיות המשמשות למטרות מסוימות באתר, למעט עוגיות הכרחיות בהחלט החיוניות על מנת שהאתר יפעל. אתה יכול לסרב או לבטל את הסכמתך לקבלת קטגוריות מסוימות של קובצי עוגיות או לשנות את הגדרות ההעדפות שלך בכל עת על ידי לחיצה על כלי ההסכמה לעוגיות להלן. עם זאת, שים לב שללא חלק מהעוגיות הללו, חווית המשתמש שלך עלולה להיות מושפעת.
  כמו כן, שים לב שרוב דפדפני האינטרנט מקבלים עוגיות כברירת מחדל. כמו כן, ייתכן שתוכל לשנות את ההגדרות על מנת שהדפדפן שלך יסרב לעוגיות מסוימות או להודיע ​​לך לפני קבלת עוגיות. ההליכים לשינוי ההגדרות והעוגיות שלך משתנים מדפדפן לדפדפן. במידת הצורך, השתמש בפונקציית העזרה בדפדפן שלך או לחץ על אחד מהקישורים להלן על מנת לעבור ישירות למדריך למשתמש של הדפדפן שלך.
 2. מידע שאנו חולקים

  איננו משכירים רשימות, מוכרים או חושפים מידע אישי שאנו אוספים אודותיך, למעט כפי שמתואר להלן. אנו עשויים לחלוק את הנתונים האישיים שלך עם:
  • השותפים שלנו למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו.
  • נותני שירותים המבצעים שירותים בשמנו בהתבסס על ההנחיות שלנו. איננו מאשרים לספקי שירותים כאמור להשתמש או לחשוף את המידע אלא לפי הצורך בכדי לבצע שירותים בשמנו או לעמוד בדרישות החוק. דוגמאות לספקי שירותים אלה כוללים גופים המעבדים תשלומים בכרטיס אשראי, ממלאים הזמנות ומספקים שירותי אירוח ושיווק אתרים.
  • צדדים שלישיים אחרים בהסכמתך.
  בנוסף, אנו והגופים הקשורים שלנו וספקי שירות אחרים עשויים לחשוף מידע אודותיך (i) אם אנו נדרשים לעשות זאת על פי חוק או הליך משפטי, (ii) לרשויות אכיפת החוק או לפקידי ממשל אחרים, (iii) בכל מקרה כאשר המשתמש הפר או ניסה להפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות פרטיות זו ו/או כל דין, (iv) במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה משפטית, דרישה ו/או הליכים משפטיים שיתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לביננו, ו/או מי מטעמנו, או (iii) כאשר אנו סבורים שהחשיפה נדרשת או מתאימה בכדי למנוע נזק פיזי או הפסד כספי, או בקשר עם חקירה של חשד לפעילות הונאה או פעילות בלתי חוקית.
  כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר נתונים אישיים שיש לנו אודותיך במקרה שנמכור או נעביר את כל העסק או הנכסים שלנו או חלק מהם. במידה שתתרחש מכירה או העברה כאמור, אנו ננקוט במאמצים סבירים על מנת להורות על מקבל ההעברה להשתמש בנתונים אישיים שסיפקת לנו באופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. לאחר מכירה או העברה כאמור, אתה רשאי לפנות לישות שאליה העברנו את הנתונים האישיים שלך בכל פניה הנוגעת לעיבוד מידע זה.
  לתשומת ליבך, אנו מעבירים מידע אישי בתוך הגופים הקשורים שלנו, ואנו מעבירים לצדדים שלישיים מידע שאינו אישי, אשר אינו מזהה ישירות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהות. כמו כן, המידע יוחזק בשרתים בארץ או בחו"ל לרבות באירופה, בריטניה וארה"ב.
 3. הזכויות והבחירות שלך

  יש לך זכויות ובחירות מסוימות בקשר לנתונים האישיים שאנו אוספים ממך. על מנת לעדכן את ההעדפות שלך, בקש מאיתנו להסיר את המידע שלך מרשימות התפוצה שלנו או שלח בקשה, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 037770888.
  כל בקשת הסרה מרשימת תפוצה שלא תוגש כמפורט להלן ובהתאם להנחיות בהודעה, לא תתקבל ולא תיחשב כבקשת הסרה שהוגשה על ידך ו/או שהתקבלה אצלנו.
  • ביטול הסכמה לקבלת הודעות דוא"ל
   אתה יכול בכל עת לומר לנו שאינך מעוניין לקבל תקשורת שיווקית בדוא"ל על ידי לחיצה על הקישור לביטול הרשמה בתוך הדוא"לים השיווקיים שאתה מקבל מאיתנו. כמו כן, אתה יכול לבטל את הסכמתך לקבלת הודעות דוא"ל שיווקיות מאיתנו על ידי משלוח דוא"ל לכתובת המיועדת או על ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 037770888.
  • ביטול הסכמה לקבלת דואר
   אתה יכול לבקש מאיתנו להפסיק לשלוח לך הודעות שיווקיות באמצעות הדואר על ידי ביצוע ההנחיות שנכללות בקידום מכירות מסוים. כמו כן, אתה יכול לבקש שנמנע מלשלוח לך דואר פרסומי על ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 037770888.
  • ביטול הסכמה להודעת טקסט
   אם תבחר בכך, תוכל לספק את מספר הטלפון הנייד שלך על מנת לקבל התראות בהודעות טקסט המכילות מידע על מוצרים ואירועים, טיפים לקוסמטיקה או מבצעים ("הודעות טקסט"). אנו לא גובים ממך תשלום עבור קבלת הודעות טקסט מאיתנו, עם זאת, ספק השירות הסלולרי שלך עשוי לגבות ממך תשלום עבור משלוח ו/או קבלת הודעות טקסט וזמן אוויר, כמו גם כל תעריף סטנדרטי רלוונטי אחר הנגבה על ידי ספק השירות הנייד שלך.
   הודעות טקסט מופצות באמצעות ספקי רשת סלולרית של צד שלישי, ולפיכך, איננו יכולים לשלוט בגורמים מסוימים הקשורים למשלוח הודעות או להבטיח זמינות או ביצועים של שירות זה, לרבות אחריות לעיכובים בשידור או כשלים בהודעות. על מנת לקבל עזרה בהודעות טקסט, תוכל ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 037770888.
   ככלל, על מנת להפסיק לקבל הודעות טקסט, ניתן לשלוח הודעת טקסט STOP לקוד הקצר בן חמש הספרות המצוין בהודעה שקיבלת. לאחר מכן תקבל אישור על ביטול ההסכמה לתוכנית הודעות הטקסט.
   כמו כן, אתה יכול לבחור להפסיק לקבל הודעות טקסט על ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 037770888.
  • הודעות דחיפה והתראות ועדכונים בתוך האפליקציה
   עם הסכמתך כאשר אתה מבקר באתר שלנו או, אם רלוונטי, כאשר אתה מוריד אחד מהיישומים הניידים שלנו, אנו עשויים לספק לך את האפשרות להצטרף לקבלת הודעות דחיפה מאיתנו בדפדפן האינטרנט שלך או במכשיר הנייד שלך בקשר עם אותה אפליקציה לנייד. הודעות דחיפה כאמור עשויות לכלול הודעות קידום מכירות לגבי המוצרים והשירותים שלנו. אתה רשאי, לאחר הורדת אפליקציית הנייד הרלוונטית, לבטל את הסכמתך לקבלת התראות דחיפה על ידי התאמת ההגדרות במכשיר הנייד שלך. ביטול ההסכמה להתראות דחיפה לא ישפיע על תקשורת אחרת שתקבל מאיתנו, כגון הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט. אתה גם עשוי לקבל התראות ועדכונים בתוך אפליקציית הנייד שלנו לגבי המוצרים והשירותים שלנו או החשבונות שלך אצלנו. על מנת לבטל את הסכמתך לקבלת התראות ועדכונים אלה, תוכל להסיר את ההתקנה של אפליקציית הנייד הרלוונטית מהמכשיר הנייד שלך.
  • ביטול הסכמה
   אתה יכול גם לבטל כל הסכמה שסיפקת לנו בעבר בכל עת עם תוקף לעתיד על ידי פנייה לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 037770888. הדבר לא ישפיע על חוקיות השימוש שלנו במידע שלך בהתבסס על הסכמתך לפני ביטולה.
  • גישה, עדכון או מחיקה של נתונים אישיים או הגבלה או התנגדות לשימוש בהם
   בכפוף לחוק החל, אתה רשאי לבקש גישה, סקירה ותיקון של הנתונים האישיים שאנו שומרים אודותיך, או לבקש את הגבלת השימוש שלנו במידע זה, לפי הצורך. כמו כן, אתה רשאי להתנגד בכל עת לשימוש בנתונים האישיים שלך למטרות שיווק ישיר, לרבות פרופילים הקשורים לשיווק ישיר. לכל שאר המטרות, אתה רשאי להתנגד בכל עת לשימוש בנתונים האישיים שלך, מסיבות הקשורות למצבך המסוים, בהתאם לחוק החל. זכויות כאמור עשויות להיות מוגבלות בנסיבות מסוימות בכפוף לחוק החל. אנו עשויים לנקוט בצעדים סבירים על מנת לאמת את זהותך לפני מתן גישה או ביצוע תיקונים. אתה רשאי לממש זכויות אלה על ידי פנייה לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 037770888. בכל התכתבות איתנו, עליך לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ודואר אלקטרוני ליצירת קשר, ופרטים מדויקים של בקשתך. אנו נשתדל להגיב לכל בקשה מקובלת תוך זמן סביר.
  • זכויות אחרות
   בכפוף לחוק החל, אתה רשאי לקבל, בפורמט מובנה, מקובל וניתן לקריאה במכונה, את הנתונים האישיים שסיפקת לנו אודותיך, בהסכמתך או בהתבסס על חוזה שאתה צד לו. אתה רשאי לממש זכות זו על ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 037770888. כמו כן, תוכל להגיש תלונה לרשות הנתונים והטכנולוגיה.
  • מידע על מיקום גיאוגרפי
   כאשר אתה משתמש באחת מהאפליקציות שלנו לנייד, אנו עשויים לשאול אותך על המיקום הגיאוגרפי שלך. תוכל לבחור שלא לשתף את פרטי המיקום הגיאוגרפי שלך על ידי התאמת הגדרות שירותי המיקום של המכשיר הנייד שלך. על מנת לדחות את שיתוף פרטי המיקום הגיאוגרפי שלך, עקוב אחר ההוראות במכשיר הנייד שלך לשינוי ההגדרות הרלוונטיות; אחרת, אנא פנה לספק השירות או ליצרן המכשיר.
 4. העברות נתונים

  אנו עשויים להעביר את הנתונים האישיים שאנו אוספים אודותיך לגופים הקשורים שלנו ולספקי שירותים של צד שלישי למדינות שאינן המדינה שבה המידע נאסף במקור (לרבות ארצות הברית), במידת הצורך על מנת למלא את המטרות המתוארות במדיניות זו. הנתונים האישיים שלך עשויים להיות מעובדים ומאוחסנים מחוץ למדינת המגורים שלך. ייתכן שלמדינות אלה לא יהיו אותם חוקי הגנת מידע כמו מדינת המגורים שלך והנתונים האישיים שלך יהיו כפופים לחוקים הזרים החלים. כאשר אנו מעבירים את המידע שלך למדינות אחרות, אנו נגן על מידע זה באופן המתואר במדיניות פרטיות זו. כמו כן, יישמנו אמצעי הגנה מתאימים על מנת להבטיח רמה כזו של הגנה על נתונים בעת העברת הנתונים האישיים שלך, לרבות כריתת הסכמי העברת נתונים הכוללים את סעיפי החוזים הסטנדרטיים של הנציבות האירופית, או מנגנוני העברת נתונים רלוונטיים אחרים. אתה רשאי לקבל עותק של מנגנוני העברת נתונים כאמור על ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 037770888.
 5. שמירת נתונים

  אנו שומרים את המידע שאתה מספק למשך תקופת ההתקשרות שלנו, בתוספת תקופה סבירה על מנת שנוכל להפעיל שגרות מחיקה קבועות או לקחת בחשבון את תקופת ההתיישנות החלה, או אם נדרש על פי החוק החל המחייב. אם ברצונך לקבל הודעות שיווקיות, אנו נשמור את המידע הדרוש על מנת לשלוח לך הודעות כאמור לאחר סיום קשרי הלקוחות שלנו או בעקבות האיסוף שלהן, אם אתה לקוח פוטנציאלי.
 6. כיצד אנו מגינים על נתונים אישיים

  אנו מקפידים על אמצעי הגנה טכניים וארגוניים מתאימים על מנת להבטיח רמת אבטחה נאותה של הנתונים האישיים שלך, במיוחד בכדי להגן על הנתונים האישיים שלך מפני השמדה, אובדן, שינוי, גישה, חשיפה או שימוש בשוגג בלתי חוקי או בלתי מורשה. אנו משתמשים באמצעי ההגנה וההצפנה, המקובלים בתחום המסחר האלקטרוני בישראל, לצורך פעולות מסירת המידע באינטרנט, ובהתאם לדרישות כל דין. אמצעי ההגנה האמורים נועדו להבטיח זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בעת הרכישה לבין השרתים שלנו. כמו כן, אנו נוקטים באמצעים סבירים על מנת להגן על האתר שלנו ועל רכיבי החומרה והתוכנה הקשורים לפעולתנו ומעדכנים אותם באופן שוטף, בין היתר, בכדי להגן על האתר והתכנים מפני פריצות, פגיעות או האזנה בלתי מורשית. עם זאת, אף מערכת אבטחה אינה מושלמת ואיננו יכולים להבטיח שהמידע אודותיך יישאר מאובטח בכל הנסיבות, לרבות אבטחת הנתונים שלך במהלך השידור אלינו, או אבטחת הנתונים במכשיר הנייד שלך. לפיכך, אתה מודע לכך שאנו לא נהיה אחראים לנזק ו/או אובדן כלשהו, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, שייגרם כתוצאה מכך, או עקב פגיעה בפרטיות.
  השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשים בצורה מוצפנת ומאובטחת באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, המשתמשת בשיטות הצפנה חדישות ובאמצעות מנגנוני הצפנה התואמים לתקנים בינלאומיים (להלן "סליקה"). אתה מודע לכך שאנו לא נהיה אחראים לנזק ו/או הפסד כלשהו, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, שייגרמו כתוצאה מהסליקה.
 7. קישורים לאתרים אחרים

  אנו עשויים להעביר את הנתונים האישיים שאנו אוספים אודותיך לגופים הקשורים שלנו ולספקי שירותים של צד שלישי למדינות שאינן המדינה שבה המידע נאסף במקור (לרבות ארצות הברית), במידת הצורך על מנת למלא את המטרות המתוארות במדיניות זו. הנתונים האישיים שלך עשויים להיות מעובדים ומאוחסנים מחוץ למדינת המגורים שלך. ייתכן שלמדינות אלה לא יהיו אותם חוקי הגנת מידע כמו מדינת המגורים שלך והנתונים האישיים שלך יהיו כפופים לחוקים הזרים החלים. כאשר אנו מעבירים את המידע שלך למדינות אחרות, אנו נגן על מידע זה באופן המתואר במדיניות פרטיות זו. כמו כן, יישמנו אמצעי הגנה מתאימים על מנת להבטיח רמה כזו של הגנה על נתונים בעת העברת הנתונים האישיים שלך, לרבות כריתת הסכמי העברת נתונים הכוללים את סעיפי החוזים הסטנדרטיים של הנציבות האירופית, או מנגנוני העברת נתונים רלוונטיים אחרים. אתה רשאי לקבל עותק של מנגנוני העברת נתונים כאמור על ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 037770888.
 8. עדכונים למדיניות הפרטיות שלנו

  מדיניות פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת על מנת לשקף שינויים בנוהלי הפרטיות שלנו. אנו נפרסם הודעה בולטת באתר האינטרנט שלנו בכדי להודיע ​​לך על כל שינוי משמעותי במדיניות הפרטיות שלנו ולציין בראש המדיניות מתי היא עודכנה לאחרונה.
 9. איך ליצור איתנו קשר

  אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות פרטיות זו או אם תרצה לממש את זכויותיך, תוכל להגיש בקשה על ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 037770888. בהתאם לחוקים החלים, אנו רשאים לנקוט בצעדים סבירים על מנת לאמת את זהותך על מנת להיענות לבקשתך.

  הישות המשפטית שלנו הפועלת כבקרת נתונים:

  אלקליל בע"מ
  רחוב הנחושת 4,
  מגדלי אור, בניין ב', 
  תל-אביב, 69512,
  ישראל
אני מחפש/ת משרה